Duygu Asena Roman Ödülü

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

MADDE I - ÖDÜL DALI
Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü

AMAÇ:
Bu ödül, yazdıklarıyla Türkiye’de kadın kimliğine büyük katkıda bulunan, kadın sorunlarına karşı duyarlılığın artmasını sağlayan Duygu Asena’nın anısına bir saygı duruşudur. Onun Türkiye’ye mal olmuş eseri Kadının Adı Yok’tan yola çıkmakta, ülkemizde kadınların hâlâ benzer zorluklar yaşadığına vurgu yaparak, bu konuda farkındalığı artırmayı da amaçlamaktadır.

Duygu Asena Roman Ödülü, yıl içinde yayımlanmış tüm romanların başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen bir roman ödülüdür. Bu ödül, Türkiye’yi kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran değerli yazarımız Duygu Asena’nın anısına, edebiyat dünyasında başarıları ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından başlayarak yılda bir kere verilmektedir.

MADDE II - ADAYLIK
Doğan Kitap Yönetim Kurulu, başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur.
Ödül için adaylar bizzat başvurabilirler. Yayınevleri adaylar adına başvuru yapabilirler. Ödül jürisindeki, her biri kendi alanındaki yetkin isimler yıl içinde yayımlanmış kitaplardan aday sunabilir. Tüm bu ilgili kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar. 

Adaylar Duygu Asena Ödülü’ne roman türündeki eserleriyle başvurabilirler.

MADDE III - ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI, YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
a) Ödüle aday olmak ya da başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
b) Duygu Asena Roman Ödülü’nü kazanan bir kimse daha sonraki yıllarda ödül için başka eseri ile yeniden başvurabilir ya da aday gösterilebilir.
c) Roman türündeki eser Türkçe yazılmış ve yayımlanmış olmalıdır.
d) Eser 2019 yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından basılmış olmalıdır.
e) Başvuran eserlerin Türkiye’de kadının yerini sorgulayan, hayata kadınların penceresinden bakan, yaşanan zorlukları edebiyata taşıyan eserler olması beklenir.
f) Başvurular için eser sahibi yazarın kısa özgeçmişi, iletişim bilgileri 10 adet kitap kopyası açıklanan tarihlerde Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim edilmelidir.
g) Adaylık için başvuru süresi, 28 Şubat 2020 tarihi akşamı saat 17.00’de sona erer. Postadaki gecikmelerden ve kaybolmalardan yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu değildir.
h) Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin aralarından bir kişiyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece bu adaya verilir.
ı) Seçici Kurul üyelerinden birinin kolektif çalışmayı gerçekleştirenler arasında bulunduğu çalışmalar aday gösterilemez.  Seçici Kurul yayımlanmış eserlerin yayınevlerine, yazarların kendilerine ödüle aday olmaları konusunda çağrıda bulunabilir.
i) Başvuru tarihi itibariyle sağ olmayan kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş bir kişinin aday olduktan sonra hayatını kaybetmesi durumunda, başvurusu değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.
j) Ödül için Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne takma isimle başvurulamaz. 
k) Yarışmaya gönderilen kitaplar iade edilmez.

MADDE IV - SEÇİCİ KURUL’UN OLUŞTURULMASI
Doğan Kitap Yönetimi, ödül için en az 5 üyeli bir Seçici Kurul oluşturur. 
Seçici Kurul, üniversite, akademi ve yükseköğretim kurumları üyeleri, meslek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri yazarlar ve gazetecilerden oluşabilir.
Seçici Kurul’a kimlerin davet edileceği ve Seçici Kurul üyelerinin sayısı, Doğan Kitap Yönetimi tarafından saptanır, değiştirilebilir. Seçici Kurul adaylarına çağrı, Ödül Sekreterliği tarafından yapılır.

MADDE V - BAŞVURULARIN KOŞULLARA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ
a) Ödül Sekreterliği başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler; koşullara uygun olmayan başvuruları eler.
b) Şekil açısından yönetmeliğe uygun olan tüm eserler, yine Seçici Kurul tarafından bir ön elemeden geçirilerek 8-10 ya da 15 adede indirilir.

MADDE VI - SEÇİCİ KURUL’UN ÇALIŞMASI
Seçici Kurul Doğan Kitap Yönetimi’nin belirlediği tarihte çalışmalarına başlar; kendilerine sunulan eserlerle ilgili karara varmak üzere Doğan Kitap’ın önerdiği mekân ve zamanda tamamen bağımsız olarak çalışma düzenlerini saptar.
Seçici Kurul’un üyeleri kurulda yer aldıkları yıl düzenlenen ödüle aday olarak gösterilemez.
Kararlar, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Örnek olarak: 7 üyeden oluşan Seçici Kurul’da kararlar en az 4 üyenin oyu ile alınır.
Seçici Kurul başkanının da tek ve eşit oy hakkı vardır. Oylamalarda Seçici Kurul’un kendi belirlediği karara göre gizli ya da açık oy yöntemi uygulanır.
Seçici Kurul, ödülün bir kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle değer aday görmemesi durumunda o yıl birincilik ödülü verilmemesi kararını alabilir.
Seçici Kurul tarafından kabul edilecek mazereti sebebiyle oylama günü toplantıya katılamayan Seçici Kurul üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde Seçici Kurul başkanına verebilir veya gönderebilir. Bu şekilde verilen oy geçerlidir.
Duygu Asena Roman Ödülü için başvuranlarla Seçici Kurul görüşmeleri, Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülleri Yönetimi tarafından kamuya açıklanmaz.
Seçici Kurul’un kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

MADDE VII – ÖDÜL TUTARI
Her yıl verilecek ödül miktarı Doğan Kitap Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
2019 yılı içinde yayımlanan romanların değerlendirileceği ödülün tutarı toplam 10.000 TL'dir. Birincilik ödülüdür.

MADDE VIII - ÖDÜLÜN DAĞITIMI
Ödül tek bir esere verilir, bölüştürülemez.
Birincilik ödülü dışında başka ödül istenirse Doğan Kitap Yönetimi tarafından verilebilir.
Seçici Kurul
Duygu Asena Roman Ödülü’nün seçici kurulu ise, Onursal Juri Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Jüri Başkanı Doğan Hızlan, Jüri Üyeleri Filiz Aygündüz, Asuman Kafaoğlu Büke, Gaye Boralıoğlu, İhsan Yılmaz, Doğan Hızlan ve Sibel Oral’dan oluşuyor.

MADDE IX – YARIŞMA SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonuçları basın ve sosyal medya ile kamuoyuna duyurulacak ve ödüller sahiplerine en fazla bir ay içinde bir törenle verilecektir.

Başvurular için teslim adresi:
Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği
19 Mayıs Caddesi Golden Plaza No:3 Kat:10
34360 Şişli - İSTANBUL

Taahhütname ve başvuru formu:

Taahhütname:
Adaylar Duygu Asena Roman Ödülü’ne roman, türündeki eserleri ile başvururlar.
-Ödüle aday olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur.
-Duygu Asena Roman Ödülü’nü kazanan bir kimse daha sonraki yıllarda ödül için başka bir eseri ile yeniden başvurabilir.
-Eser Türkçe yazılmış olmalıdır. Eser Türkçe yayımlanmış olmalıdır.
-Başvuru sahibinin, eserin basılmış 10 kopyasını Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim etmesi veya göndermesi gerekir.
-O yıl içinde yayımlanmış bir roman ile başvuru yapılmışsa 10 adet kitap kopyası, kısa özgeçmiş yazısı, posta bilgileri ve telefonların yanı sıra taahhütnamenin onay imzası ile birlikte Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim edilmesi veya gönderilmesi gerekir. -Başvurular yazar adına yayınevleri tarafından yapılıyorsa; 10 adet kitap, kısa özgeçmiş yazısı, posta bilgileri, telefonların yanı sıra taahhütnamenin onay imzası ile birlikte Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim edilmesi veya gönderilmesi gerekir.
-Postadaki gecikmelerden ve kaybolmalardan yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu değildir.
-Seçici Kurul’un kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

Taahhütname:
Yukarıdaki her maddeyi okuyarak kabul ettiğimi beyan ederim.

Aday / İsim      ………………………………
İmza:                ………………………………
Eser adı:          ……………………………….
Tarih:               ……………………………….

  • Doğan Holding
  • Doğan Kitap
  • Egmont
Doğan Egmont Copyright © 2019 | Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif